جستجوی سراسری فعال نیست.
پرش به محتوای اصلی
برنامه جهانی آموزش الکترونیکی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، آموزش های آنلاین را از طریق روش های نوآورانه فناوری پیشرفته تولید و ارائه می کند تا پاسخ های شاغلین عدالت کیفری را به چالش های جهانی امنیت انسانی افزایش دهد.

از طریق پلت فرم آموزش الکترونیکی UNODC، این برنامه دوره های آنلاین، اغلب در ترکیب با سایر روش های آموزشی، که مطابق با استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مرتبط است، ارائه می دهد.